Alternativ medicin

Alternativ medicin är ett samlingsbegrepp för alla behandlingsmetoder som inte går under reglerna för hälso- och sjukvård. De härstammar ofta från uråldriga kulturer och läkarkonster.


Alternativ medicin

Behandlingar som inte är sjukvård

Alternativ medicin, eller komplementär medicin som det också kallas,är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder som inte, enligt svensk lag, räknas som hälso- och sjukvård.

Olika alternativa behandlingsmetoder

Det finns många olika typer av behandlingsmetoder inom den alternativa medicinen och de härstammar från många olika källor så som religioner, magiska föreställningar, uråldrig medicin och läror.

  • Akupressur – påverka kroppens energiflöden genom tryck på akupunkturpunkter. Från Kina och Japan.
  • Akupunktur – nålar på särskilda platser för behandling och lindring. Från den traditionella kinesiska medicinen.
  • Aromaterapi – eteriska oljor påverkar kroppsliga funktioner. Från Egypten.
  • Ayurveda – få hela kroppen i balans genom massage, marmapunkter, kost, yoga med mera. Indisk uråldrig läkarkonst.
  • Ki-träning – mentalträning för att få människans livsenergi att flöda fritt genom att undanröja mentala och kroppsliga blockeringar. Kinesisk japansk teori.
  • Rosenmetoden – kroppsmassage för ett känslofrigörande syfte. Kommer från en amerikansk sjukgymnast.
  • Zonterapi – genom massage på zoner i händer och på fötter kan man behandla kroppsliga problem. Kommer från Egypten, Indien, Kenya, vissa indianstammar och antikens Grekland.

Kontrolleras ej av Socialstyrelsen

Eftersom alternativ medicin inte räknas som hälso- och sjukvård så kontrolleras inte den av Socialstyrelsen så som sjukvården görs. Därför kan du inte heller få ekonomiskt stöd för en alternativ medicinsk behandling.

Får inte behandla vem som helst

De som utövar alternativ medicin får ingen legitimation så som exempelvis läkare och sjuksköterskor får.

Personer som inte har en legitimation får inte behandla gravida som är sjuka eller barn under åtta år. De får inte heller behandla personer som har cancer, diabetes, epilepsi eller smittsamma sjukdomar som är samhällsfarliga.