Lär dig att meditera

Att meditera är ett sätt att stanna upp. Detta kan ge inre ro, avslappning och minska stress. Dessutom är detta något som ALLA kan göra. Vi lär dig hur här.


Lär dig att meditera

Foto: Jemasty, Wikimedia commons

1. Välj en avskild plats

Sätt dig i ett rum där du inte kan bli störd. Sitt med ryggen rak för att få balans. Händerna kan du antingen ha i knät eller på vartdera knä. Du kan välja att blunda eller att titta.

2. Tänk på andningen

Börja med att tänka på din andning. Blås ut genom munnen och in genom näsan. Följ med andningen upp och ner. Ta djupa andetag.

3. Fokusera

Därefter fokuserar du på något. Du kan välja själv vad du ska fokusera på men gärna något neutralt. Det kan exempelvis vara din andning.

4. Slå bort tankarna

Under tiden ska du låta bli att tänka. Om det kommer en tanke ska du slå bort den och fortsätta fokusera på andningen.

Om du har lätt för att dagdrömma eller tänka så kan du välja att blund med halvt slutna ögon, detta minskar risken för tankar.

5. Sitt bara en kort stund i början

I början räcker det med att meditera i 5-10 minuter. I början kan det nämligen vara svårt att bara sitta still så länge. När du senare kommer in i det kan du börja utöka successivt till 20-30 minuter.